nalogi

Maksud Eestis

Eestis on piisavalt paindlik maksusüsteem ja see meelitab siia välismaiseid investeeringuid. Eesti maksusüsteemi reguleerivad maksuseadused.

Tulumaks

Eesti on ainuke riik Euroopas, kus ei maksustata reinvesteeritud kasumit. Maks tulult, mis moodustab 21%, tekib ettevõttel põhiliselt kolmel juhul:

 • dividendide maksmisel;
 • ettevõtlusega mitte seotud kulude puhul;
 • teenuste ja ettevõtete ostmisel, mis on registreeritud madala maksumääraga territooriumil (offshore).
 • Ettevõtte tulumaks ja käibemaks on reguleeritud vastavalt EV tulumaksu- ja käibemaksuseadusega.

Käibemaks

Eestis on käibemaks üldjuhul 20%, mis on piisavalt kõrge. Sellepärast eelistavad paljud välismaised ettevõtted, kes tegelevad tootmisega, müüa oma toodang eskpordiks või EL riikidesse. Sellistel juhtudel on käibemaksu suurus 0.

Alustatavate ettevõtete jaoks on pandud paika aastase käibe alumine piirmäär, millest vähema puhul ei pea see käibemaksu arvestama ega maksma. Täna on selleks piirmääraks 16 000€. See tähendab, et kui firma pole aasta jooksul nimetatud käivet saavutanud, siis ei ole ta maksukohuslane ka järgmisel aastal.

Käibemaksuks nõutav 20% tekib järgmise kuu 20. kuupäeval pärast käibe tekkimist. Käibemaksu reguleerib EV käibemaksuseadus.

Maksud töötajate palkadelt

Eestis kehtivad maksud, mida peetakse kinni töötajate palkadest, ja maksud, mida makstakse töötajate palkadele peale.

Maksud, mida peetakse kinni palkadest (s.o töötaja väljaminekud):

 • tulumaks – 21%;
 • pensionikindlustus – 2%;
 • töötuskindlustus – 2%.

Maksud, mida palkadele peale makstakse (s.o tööandja väljaminekud):

 • Sotsiaalmaks – 33%
 • Töötuskindlustus – 1%

Vaatamata sellele, et Eestis kehtivad palkadele kõrged maksud, on välismaised ettevõtted ikkagi huvitatud uute töökohtade loomisest. See on seotud suhteliselt madala keskmise palgaga riigis ning heade spetsialistide valmisolekuga sellise raha eest töötada.

Olemasoleva statistika kohaselt on Eesti keskmine palk praegu 850 eurot ja miinimumpalk 320 eurot.

Nõutav on palgamaksude maksmine järgmise kuu 10. kuupäeval pärast faktilist palga väljamaksmist töötajale.

Muude riiklike maksude loetelu Eestis:

 • maamaks;
 • hasartmängumaks;
 • tollimaks;
 • aktsiisid (tubaka-, alkoholi- ja vedelkütuse aktsiis);
 • raskeveokimaks.

Maksude kogumisega tegeleb Eestis Maksu- ja Tolliamet. Maksete viibimise korral arvestab Maksuamet viivist 0,06% päevas.

Konsultatsioon tehingu maksustamise kohta (eelneva ettevalmistuseta) 30 eurot tund
Konsultatsioon tehingu maksustamisest (situatsiooni eelneva vaatlusega) 60 eurot tund
Tehingu analüüs (kirjalik) maksustamise vaatenurgast 100 eurot

Maksude kogumisega tegeleb Eestis Maksu- ja Tolliamet. Maksete viibimise korral arvestab Maksuamet viivist 0,06% päevas.