gotoepredprijatie

Uus ettevõte

Eestis on ettevõtluseks ette nähtud järgmised õiguslikud vormid:

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)

Individuaalse äritegevusega tegelevaks füüsilisest isikust ettevõtjaks võib saada igaüks

See äritegevuse vorm on vaja registreerida Maksuametis ja soovi korral ka Äriregistris. Füüsilisest isikust ettevõtjal puudub minimaalne algkapitali nõue, sellepärast vastutab ta kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Raamatupidamisarvestus viiakse läbi kassapõhiselt. Kord kolme kuu jooksul peab FIE maksma avansilist sotsiaalmaksu seadusega määratud ulatuses.

Täisühing (TÜ)

See on äriühing, mis koosneb mitmest (kuid mitte vähemast kui 2st) osanikust.
Osanikeks võivad saada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Osanikud kannavad ühingu kohustuste eest kogu oma varaga vastutust võrdselt. TÜ puhul pole minimaalne sissemakse suurus seadusega paika pandud. Osanikud lepivad selle ulatuses kokku ühingu asutamislepingus, mille kohaselt jagatakse kasum proportsionaalselt igaühe panuse suuruse järgi.

Usaldusühing (UÜ)

Usaldusühing on äriline ühendus, mis koosneb kahest või enamast füüsilisest või juriidilisest isikust. Vähemalt üks täisosanik vastutab äriühingu kohustuste eest kogu oma varaga; ja vähemalt üks inimene – usaldusosanik – vastutab äriühingu kohustuste eest enda poolt tehtud sissemakse ulatuses.

Osaühing (OÜ)

Selle ühingu osanikuks võib olla üks või enam füüsilist või juriidilist isikut. Osanik ei kanna isiklikku vastutust OÜ kohustuste eest, mis on piiratud sissemakstud kapitali suurusega. Minimaalne nõutav algkapital OÜ registeerimiseks Eestis on 2500€. Algkapitali võib maksta sisse kohe, kuid seda võib teha ka eelnevalt kokkulepitud tähtajaks.

Aktsiaselts (AS)

See on ettevõte, mille kapital koosneb aktsiatest. Minimaalne AS algkapital on Eestis 25 000€, ühe aktsia minimaalne nimiväärtus – 0,1€.

Eestis oma äriga alustada soovivatele ettevõtjatele soovitame registreeruda kas osaühingu (OÜ) või aktsiaseltsina (AS).

Aitame suure rõõmuga Teie firmat registeerida:

Osaühingu registreerimine 700 eurot
Aktsiaseltsi registreerimine 1500 eurot
Konsultatsioon ettevõtlustegevuse sisseviimise ja organiseerimise teemal 50 eurot tund