vid_na zhitelstvo_finljandii

Äri Soomes

Soome ei tee Venemaaga koostööd esimest aastat, mis tuleb kasuks nimetatud riikide koostöövõimele. Kui Teil on tekkinud soov avada firma Soomes, siis tuleks kindlasti varakult läbi kaaluda kõik väikettevõtluse variandid selles riigis. Et alustada Soomes oma äriga, on elamisloa saamine hädavajalik enne, kui sellesse riiki sisenete (kui Te ei ole juba EL kodanik).
Mõned ettevõtlusvormid Soomes:

  • Eraisikust (individuaalne) ettevõtja – piisavalt lihtne viis alustada tegevusega Soomes. Nimetatud juhul võtab ettevõtja ainuisikuliselt vastu otsuse oma äri juhtimise kohta ning vastutab selle eest ise.
  • Kooperatiiv – juriidiline isik, kes juhib majanduslikku tegevust eesmärgiga toetada ja taotleda vastastikust kasu omaenda liikmetele.

Kooperatiiv moodustub mitte vähemast kui kolmest füüsilisest või juriidilisest isikust. Igal isikul, kes on osalenud kooperatiivi asutamisel, on üks hääl kooperatiiviliikmete üldkoosolekul. Vastutus kooperatiivi kohustuste täitmise ees on piiratud tema liikmete sissemakstud kapitaliga.

  • Usaldusühing – erinevalt avatud ühingust on antud ühinguliigil vähemalt üks osanik, kellel ei ole hääleõigust.
  • Aktsionäride ühing – minimaalne algkapital on 2500 eurot. Aktsiaseltsi loomiseks on vajalik vähemalt ühe füüsilise ja ühe juriidilise isiku osalus. Aktsiakapital on jaotatud aktsiate vahel. Hääleõigus, õigus saada kasumit ja vastutus on jaotatud proprotsionaalselt osanike aktsiatega.
  • Täisühistu moodustavad vähemalt kaks füüsilist isikut. Ühendus sünnib antud juhul omavahelisest kokkuleppest täisühingu asutamise kohta.

Osanikud omavad võrdseid õigusi mis tahes küsimuste lahendamiseks, mis puudutavad ühistut ennast. Samuti kannavad osanikud ühiselt isiklikku vastutust kohustuste ja laenude ees ning ühistut puudutavate otsuste suhtes.

Kohalikust kehtivast seadusandlusest lähtuvalt peaks raamatupidamist tehtama kõigis organisatsioonides. Samuti on kõikide Soomes asuvate ettevõtete jaoks hädavajalik auditeerimine (v.a eraisikust ettevõtjad).

Maksusüsteem

Soome maksusüsteemi tähtis joon seisneb selles, et füüsiliste isikute jaoks, sh individuaalettevõtjate jaoks, jaguneb nende sissetulek kaheks osaks: sissetulekuks töölt ja sissetulekuks kapitalilt.

  • Maks kapitalisissetulekult on 28%..
  • Maks tööst tulevalt sissetulekult on 55% palgast (k.a munitsipaal- ning koguduse maksud).
  • Käibemaks on 22%. Lähtuvalt firma tegevusalast on olemas ka vähendatud maksumäärad.
  • Käibemaksu arvestatakse samuti konsultatsioonitasudelt, veostelt, kauba realiseerimiselt ja teenuste eest.
  • Teenuseid, mis jäävad tervishoiuteenuste mõjualasse, ei maksustata.

Töötajate palkamisel on vaja arvestada, et Slovakkia, Leedu, Läti, Tšehhi, Poola, Ungari, Sloveenia ja Eesti päritolu inimeste tööle võtmiseks on hädavajalik spetsiaalne tööluba, mis annab neile õiguse töötada Soome territooriumil. Teiste Euroopa riikidest pärit kodanike puhul sellise tööloa nõue ei kehti.

Aktsiaseltsi (OY) registreerimine 1500 eurot
Konsulatsioon ettevõtlustegevuse alustamisest ja organiseerimisest 100 eurot tund
Raamatupidamisteenus Soomes –
tavahinnad, korrutatud koefitsendiga
1,4