vid_na zhitelstvo_estonii

Elamisluba Eestis

Kui firma juhatusse kuuluv inimene elab Eestist väljaspool, võib ta ettevõtet juhtida ka distantsilt, palgates selleks vajalikud inimesed. Sellisel juhul ei ole ta kohustatud enesele palka maksma või võib seda maksta ebakorrapäraselt, sõltuvalt olemasolevatest ressurssidest. Kui välismaisel ettevõtjal on soov töötada Eestis, siis peab ta taotlema Politsei- ja Piirivalveametilt elamisluba. Välismaalase jaoks, kes soovib saada Eestis elamisluba, kehtivad kvoodid (0,1% riigi rahvastikust aastas). 2012. aasta jooksul sai kvoodi alusel elamisloa 1008 inimest.

Selleks, et anda sisse elamisloa taotlus ettevõtlusega tegelemiseks Eestis, peab ettevõtja tegema omapoolse investeeringu Eesti majanduse arengu heaks. Eraisikust ettevõtja jaoks on selleks summaks 6400 eurot, juriidilisest isikust ettevõtja jaoks 64 000 eurot. See summa peab olema ettevõtja arveldusarvel ning selle kasutamiseks peab olema äriplaan. Firma peab eksisteerima Eesti turul mitte vähem kui 5 kuud ning samuti peab see olema rentaabel (kulutõhus). Juhatuse liige peab saama töötasu, mis ei tohi olla väiksem kui riigi keskmine palk, korrutatuna koefitsendiga 1,24. Täna on selleks summaks 1050 eurot kuus (bruto).

Üksikasjalikumat informatsiooni elamisloa saamise kohta saab lugeda PPA kodulehelt.

Meie pakume Teile abi dokumentite vormistamisel ja sisseandmisel, mis on vajalikud tähtajalise elamisloa saamiseks tööks või ettevõtlusega tegelemiseks.

Abi dokumentide vormistamisel tähtajalise elamisloa saamiseks 5500 eurot pakett
Abi tähtajalise elamisloa pikendamiseks 700 eurot / inimene
Konsultatsioon tähtajalise elamisloa saamiseks 80 eurot tund

Teenuse maksumus ei sisalda käibemaksu.