Teenused

  1. Me osutame kvaliteetset ja kompleksset teenust klientide ärile kaasa aitamiseks.
  2. Meie põhimõte on vastutus klientide ees ning metoodiline lähenemine igale nõudmisele, mis vastab konkreetse ettevõtte eripärale.
  3. Läheneme etteantud ülesannetele loominguliselt, sellepärast ei ole meie klientide jaoks lahendamatuid olukordi.
  4. Meie koosseisus on üksnes oma ala professionaalid, kes suudavad mis tahes küsimused lahendada kiiresti ja veenvalt.
  5. Garanteerime resultaadi, mis õigustavad klientide ootusi.

Audiitor

Me ei aita kontollida mitte ainult avaldatud finantsaruande usaldusväärsust, vaid ka selle täpsust raamatupidamislikust ja finantsaruannete esitamise nõuete seisukohast. Lisaks koostame Teie ühenduse väljaminekute ja sissetulekute analüüsi, kontrollime selle paikapidavust ning usaldusväärsust, anname nõu väljaminekute optimeerimise ja maksudega seotud riskide kohta.

Finantsdirektor

Raamatupidaja annab Teile aruande senijuhtunust, kuid finantsdirektor aitab Teil kalkuleerida ja kaaluda finantsvõimalusi, millega saaksite oma plaane ellu viia.

Raamatupidaja

Raamatuspidamisteenuste täiskomplekt väikese ning suure kaliibriga äridele.

Bürokraat

Firma juhatuse igapäevatöö nõutud osa: aruanded, avaldused, lepingud. Võite kõik need kohustused anda professionaalide kätesse, mida tehes säästate rohkelt aja- ning jõukulu.

HCAD

HCAD (Human Capital Analysis & Development) programm põhineb kogu firmas tehtava töö efektiivsuse tõstmisel inimkapitali panuse süstematiseerimise kaudu. Pakume Teile võimalust kutsuda enda juurde meie konsultant, kes tutvustab Teile meie programmi demo-versiooni koos lühikese presentatsiooniga.