buhgalter

Raamatupidaja

Meie osutame kvaliteetset raamatupidamisteenust väikestele ja keskmistele äriettevõtetele kõige erinevamate tegevusvaldkondadega.

Teenuste standardpakett sisaldab:

 • raamatupidamise korraldamine;
 • esialgsete dokumentide kontroll ja töötlemine;
 • ostuarvete sissekandmine raamatupidamisregistrisse;
 • müügi sissekandmine raamatupidamisregistrisse;
 • operatsioonide sissekandmine raamatupidamisregistrisse pangaväljavõtete järgi;
 • kassadokumentide sissekandmine registrisse;
 • avansiaruannete koostamine;
 • põhivara aruanne ja amortisatsiooni arvestus;
 • maksudeklaratsiooni esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • väljateenitud palkade, puhkusetasude, preemiate, haigushüvitiste väljamaksmise arvestus;
 • 2-tunnine konsultatsioon e-posti ja telefoni teel, sh ekspordi, impordi ja transiidi teemal, soovitused tehingute tegemiseks ja vormistamiseks.

Standardpaketi teenuste maksumus kuus, vastavalt operatsioonide hulgale:

Kuni 10 kannet: 95 eurot
11–50 kannet 140 eurot
51–100 kannet 180 eurot
101–150 kannet 210 eurot
151–200 kannet 250 eurot
Rohkem kui 200 kannet Kokkuleppel

Teenuste standardpaketi all mõistetakse dokumentide töötlemist ja operatsioonide registrissese kandmist ühel korral kuus. Juhul, kui vajalikud on operatiivse informatsiooni sagedasemad sissekanded (kliendi nõudmisel), räägitakse hinnad läbi eraldi.

Muude majandustegevuse analüüsiga seotud teenuste hinnad:

Majandusaasta aruanne 120 eurot + eelarve maksumus, lähtuvalt aasta jooksul tehtud operatsioonide sagedusest
Majandusaasta aruanne püsikleintidele (igakuistele klientidele) Teenuse keskmine kuumaksumus
Vahebilanss 30 eurot
Statistiline aruanne Eesti Pangale 30 eurot
Statistline aruanne EKOMAR 30 eurot
Statistiline aruanne, INTRASTAT 20 eurot
Finantsaruande transforeerimine 60 eurot tund
Muud statistilised aruanded 10 eurot lehekülg
Laoaruanne 0,48 eurot/ 1 positision
Kliendi vara inventuur 40 eurot tund
Väljasõit kliendi kontorisse või lattu 35 eurot

Tegevusvaldkondades, kus on tegemist keerukamate asjaolude või täiendavate riskidega, arvestatakse teenuse hinda järgmiste koefitsentide alusel:

Enam kui 30% tehingutest toimub välisvaluutas 1,2
Järjestikused või mitmed tehingud kinnisvaraga 1,3
Suur hulk laenulepinguid ja aktiivne laenuvahendite liikumine 1,5
Maksuriskidega seotud tegevus 1,8
Finantsvahendite ost/müük, osavahendite kalkulatsioonid 2,4
Kiire, mitteplaneeritud töö või töö puhkepäevadel (kliendi nõudmisel) 2.8
Muud riskid ja keerulised tööd Kokkuleppel

Teenuste hind ei sisalda käibemaksu.