HR

HCAD

Hiljuti saime partneriks Vene inimressursi juhtimise programmiga HCAD.

HCAD (Human Capital Analysis & Development) programm põhineb kogu firmas tehtava töö efektiivsuse tõstmisel inimkapitali panuse süstematiseerimise kaudu.

Programm teeb võimalikuks mõõta organisatsiooni või osakonna efektiivsust, selgitades välja mitte ainult mõõtmistulemusi, vaid ka väärtuslikke soovitusi juhtidele iga (kaas)töötaja arendamiseks.

HCAD lubab viia läbi analüüsi (diagnostikat) mis tahes hulga töötajate puhul lühikese ajavahemiku jooksul (20–25 min), annab juhile iga töötaja potree, milles on toodud ära valdkonnad ja kompetentsid, milles ühel või teisel töötajal oleks vaja enam edeneda.

Lisaks (kaas)töötajate iseloomustusele saab juht ülevaate sellest, kuidas tema töötajaid näeb ja ta võib võrrelda isiklikku vaatenurka kaastöötajate omaga ja programmi järeldustega.

Programm annab personali juhtimiseks väärtuslikud lahendused, vektori või suundumuse, milles juhil on hädavajalik üht või teist kaastöölist arendada, nii et tulemuseks on kogu töötajaskonna efektiivsuse suurenemine, seda nii osakondade/üksuste tasandil kui ka firmas tervikuna.
Pakume Teile võimalust kutsuda enda juurde meie konsultant, kes tutvustab Teile meie programmi demo-versiooni koos lühikese presentatsiooniga. Kohtumiseks kulub 30–40 minutit.