auditor

Audiitor

Kohustuslik välisaudit

Eesti seadusandluse järgi on oma finantsauditit kohustatud läbi viima aktsiaseltsid ja korteriühistud, mis vastavad Audiitortegevuse seaduse kriteeriumidele.
Vandeaudiitor, kes teeb koostööd meie firmaga, kontrollib Teie finantsaruannet ja annab sellele sõltumatu hinnangu.

Vabatahtlik välisaudit

Mõned firmad ei ole kohustatud audiitorkontrolli läbima, aga soovivad seda teha iseenda jaoks või oma finatsaruande kasutajate jaoks.
Me ei aita kontollida mitte ainult avaldatud finantsaruande usaldusväärsust, vaid ka selle täpsust raamatupidamislikust ja finantsaruannete esitamise nõuete seisukohast. Viime läbi monitooringu tehingute vastavusest Eesti Vabariigi seadustega, heade raamatupidamistavade ja IFRS-iga, kontrollime arusaamist maksualastest seadustest ja maksukohustuste täitmisest.

Revisjon

See kontrolliviis sobib enam korteriühistutele ja teistele mitteärilistele ühendustele, aga samuti äriorganisatsioonidele kindlate tegevusaladega. Me koostame Teie ühenduse väljaminekute ja sissetulekute analüüsi, kontrollime selle paikapidavust ning usaldusväärsust, anname nõu väljaminekute optimeerimise ja maksudega seotud riskide kohta.

Siseaudit

Enne mis tahes otsuste langetamist tahavad finantsauditi kasutajad tihti kõike teraselt läbi vaadata ja hinnata. Meie viime läbi riskianalüüsi, mis on seotud raamatupidamis- ja maksuaruandlusega, aitame ette näha riske kõigis Teie äritegevuse etappides.

Audiitoriteenuste maksumus:

Kohustuslik välisaudit 85 eurot tund
Vabatahtlik välisaudit 65 eurot tund
Revisjon 60 eurot tund
Riskianalüüs 100 eurot tund
Siirdehindade turuväärtuse analüüs, sisaldab põhifaili/toimikut alates 3500 euro
Siseauditi muud ülesanded 65 eurot tund
Muud audiitoriteenused Kokkuleppel

Teenuste hind ei sisalda käibemaksu